Stages en AOS Vacatures/Stages

Stage op Odulphus

Lesgeven, opleiden én onderzoek doen. Odulphus maakt sinds een aantal jaren deel uit van een samenwerkingsverband tussen negen scholen voor voortgezet onderwijs en zes opleidingsinstituten, waaronder Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT), Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT), Radboud Docenten Academie (RDA) en Eindhoven School of Education (EsoE), Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) en Fontys Sporthogeschool (FSH). Dit is de Academische Opleidingsschool Tilburg (https://aos-omo.nl/aosmb-tilburg/). We dagen je uit om jezelf tot leraar te ontwikkelen in een dynamische omgeving. 

AOS-T
Binnen de AOS-T krijgen collega’s in opleiding (CIO) de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een contextrijke leeromgeving. CIO’s worden begeleid door een opleidingsteam, bestaande uit een WPB (werkplekbegeleider), een SO (schoolopleider ) en een afgevaardigde van de lerarenopleiding (IO = instituutsopleider).

Een deel van het curriculum van de lerarenopleidingen wordt in samenwerking met de betrokken scholen vormgegeven. De uitvoering van het curriculum vindt plaats op de werkplek , waardoor er een verbinding gemaakt wordt tussen de theorie en de praktijk.

Onderzoek
Onderzoek in de school is één van de speerpunten van de AOS-T. Het doen van onderzoek  en het ontwikkelen van een onderzoekende houding dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Uiteindelijk wil de AOS-T het leren van de leerlingen verbeteren.

Stageplaatsen 23-24

Nederlands: FLOT 1 / FLOT 2 / Master (2x)
Engels: FLOT 1 / FLOT 2 (2x) / FLOT 3 / Master
Duits: Master
Frans: FLOT 4
Geschiedenis: FLOT 3-4 / Master
Aardrijkskunde: FLOT 3-4
Biologie: FLOT 2 
Natuurkunde: Master
Levensbeschouwing: FLOT 4
Filosofie: Master
Wiskunde: FLOT 1 / FLOT 2-3 / Master (2x)
Lichamelijke opvoeding: FSH 2 / FSH 4
Informatica: Master


Ben je na het lezen van deze pagina nóg enthousiaster geworden over een stage op Odulphus mail dan een motivatie en cv naar de schoolopleider Daniëlle Verdult (dverdult@odulphus.nl