Afwezigheid - ziekmelding Praktisch zaken

Is uw kind ziek?
Dan vragen wij u vriendelijk om voor 08:15 uur uw kind ziek te melden. Dat kunt u doen via de Magister-website en via de Magister app voor Android of Apple (telefoon en tablet) of door te bellen naar onze school via telefoonnummer 013-5426652. U meldt uw kind dagelijks ziek. 

Hoe werkt digitaal ziekmelden via Magister?

  • Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen
  • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
  • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
  • Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag
  • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie
  • Als er geen roosteruren zijn, krijgt u een melding
  • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid
  • Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd

Heeft uw kind een afspraak bij huisarts, tandarts, ziekenhuis etc.? 
Vult u dan tijdig dit formulier in en laat deze, voorzien van uw handtekening, afgeven bij de receptie of bel naar onze school via telefoonnummer 013-5426652. 

 

Registratie ziekteverzuim 
Odulphus maakt gebruik van de procedure M@ZL. Dit spreekt u uit als Mazzel en staat voor Medische Advisering. Met M@ZL wordt proactief gereageerd op geoorloofd ziekteverzuim. De scholen, jeugdgezondheidszorg (JGZ-instellingen) en gemeenten (leerplicht) werken  samen om snel de problematiek te herkennen en een passende oplossing te bieden. 
Is uw zoon/dochter meer dan 4 keer in de 12 lesweken of 7 aaneengesloten dagen ziek dan wordt contact opgenomen. Dit om te kijken of wij als school iets kunnen betekenen om het verzuim terug te dringen. Hierbij kunnen wij de jeugdarts en/of leerplichtambtenaar betrekken.  De leerplichtambtenaar wordt altijd betrokken bij ongeoorloofd verzuim (16 uren in 4 aaneengesloten leswerken of 25 keer op jaarbasis).
Het verzuim van leerlingen wordt dagelijks gemonitord en zes keer per jaar doorgenomen in een bijeenkomst met het ondersteuningteam, de leerlingcoördinatoren, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar en de schoolcontactpersoon van samenwerkingsverband PortVolio.

 

Verlofaanvragen? 
Ouder(s), verzorger(s) van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgesteld. Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor mag natuurlijk niet. 

Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leerlingcoördinator van uw kind.

Meer informatie over aanvragen van verlof vindt u hier.