Magister Ouders

In Magister zijn steeds de meest recente toets- en rapportcijfers en de absentenregistratie voor ouder en leerling beschikbaar.

Inloggen

Ouders, leerlingen en docenten kunnen via deze link naar Magsiter: odulphus.magister.net

De meest gestelde vragen:

Hoe kun je inloggen als ouder?

U heeft per brief de inloggegevens ontvangen. Deze gegevens blijven geldig zolang uw kind(eren) onderwijs volgen op het Odulphuslyceum. Wij verzoeken u vriendelijk deze inloggegevens goed te bewaren.

Als u bent ingelogd:

Verschijnt rechts bovenin een uitrol menu waarin de naam/namen van uw kind/kinderen verschijnt/verschijnen.

Links kunt u kiezen uit:

* Vandaag 
* Administratie (brengt u naar de basisgegevens/aanwezigheid/cijfers)

Bij cijferadministratie krijgt u door het aanklikken van een cijfer onder in het scherm meer informatie over de toets te zien.

Bij cijferadministratie merkt u dat vanaf 2 weken voor het einde van het schooljaar de inzage geblokkeerd wordt.

* Mijn instellingen (hier staan uw basisgegevens) In de communicatie met ouders/verzorgers willen we graag gebruik maken van e-mail, daarom willen we graag beschikken over uw juiste e-mailadres. Dit kunt u ook zelf in Magister invoeren of wijzigen. Dit doet u door op het rode icoontje te klikken, vervolgens de wijzigingen in te voeren en deze op te slaan via het gele icoontje.

18 jaar en Magister

Als leerlingen 18 jaar worden, zorgt Magister er automatisch voor dat de ouder(s), verzorger(s) niet meer bij de gegevens van hun kinderen kunnen. Cijfers zijn dan b.v. niet meer toegankelijk. Maar het betekent ook dat ouder(s), verzorger(s) geen uitnodigingen voor ouderavonden, nieuwsbrieven etc. meer ontvangen. Dit is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij adviseren ouder(s), verzorger(s) en leerlingen rond de 18e verjaardag van de leerling in gesprek te gaan over de wenselijkheid om als ouder/verzorger geïnformeerd te blijven. De leerling kan zelf in Magister aanvinken dat de ouder(s), verzorger(s) weer toegang krijgt/krijgen. 

Magister helpdesk

Mocht u problemen hebben met inloggen dan kunt u via e-mail contact opnemen met de Magister Helpdesk.