Overgangsregeling, bevorderingsnorm Reglementen, statuten, etc.

Nu de normale loop van een schooljaar door het Corona-virus zo ernstig is verstoord, zou het aan het einde van het jaar niet fairzijn als we daar geen rekening mee houden bij de eindvergaderingen. Daarom hebben we -met instemming van de Medezeggenschapsraad- de overgangsregelingen aangepast. Deze aangepaste overgangsregelingen vindt u hier

Onderstaand de eerder doorgegeven overgangsregelingen.