Leerlingenstatuut Reglementen, statuten, etc.

Het Odulphuslyceum is één school, met twee verschillende afdelingen: één die opleidt voor het hoger beroepsonderwijs (havo), de ander die opleidt voor een universitaire opleiding (vwo).

Er zijn daarom verschillen in didactische en onderwijskundige aanpak, en ook sommige praktische zaken die te maken hebben met de twee verschillende gebouwen zijn anders geregeld.

Daarom hebben we er voor gekozen om voor iedere afdeling een eigen leerlingenstatuut op te stellen; als je ze zou vergelijken zul je overigens zien dat er heel veel overlap is.

Het spreekt voor zich dat de onderliggende waarden van het Odulphuslyceum uitgangspunt zijn en blijven voor beide afdelingen.