Examenreglement Reglementen, statuten, etc.

 
In het Examenreglement staat beschreven hoe het examen in zijn werk gaat. De rechten en plichten van leerlingen en school staan hierin beschreven. Samen met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vormen deze twee documenten de kern van wat er per vak getoetst wordt, wanneer, hoe zwaar dit meetelt, wat er in bijzondere situaties gedaan kan worden en hoe bepaald wordt of je aan het eind van de rit geslaagd bent.