Geldelijke bijdragen Ons Middelbaar Onderwijs

Beleid inzake sponsoring

Het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’, dat gedragsregels bevat die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid, is te downloaden van de website van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, www.omo.nl.