Geschiedenis Algemeen

Tijdlijn

Op 25 september 1899 ging onze school van start met tien leerlingen. Ze begonnen een vierjarige cursus in Grieks, Latijn, Nederlands, de moderne vreemde talen, wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde.

Onder de eerste rector, mgr. P.C. de Brouwer, kreeg de school in 1912 haar officiële erkenning als gymnasium. De school bleef lang het enige katholieke jongensgymnasium van het land. Pas na de invoering van de Mammoetwet in 1969 werden de eerste meisjes op de school toegelaten.

In 1917 kwam er een afdeling voor hbs naast het gymnasium en mocht de school zich lyceum noemen.

Tussen 1899 en 1930 heeft de school verschillende gebouwen betrokken. Ons huidige schoolgebouw is gebouwd in 1930. Het is in de stijl van de Delftse school ontworpen door de Tilburgse architect J. van der Valk.

In 1953 werd aansluiting gezocht bij de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

In 1962 wordt de school uitgebreid met een nieuwe verdieping. Architect: J. van de Valk.

In 1996 uitbreiding van de school met een nieuwe vleugel. Een groot deel van het oude gebouw wordt gemoderniseerd.

In 2014 is begonnen met een grootscheepse renovatie van het hoofdgebouw. In augustus 2014 is de havoafdeling verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Noordhoekring 182. Architect: Frans de Beer. Dit gebouw is in 1930 gebouwd als textielschool.

In juni 2015 startte de laatste fase van de verbouwing en herinrichting van het hoofdgebouw. In het voorjaar van 2016 was de hele operatie afgerond.

Het havo-gebouw

De geschiedenis  van de Tilburgse textielindustrie kwam voor havo 3 even tot leven tijdens een bezoek aan het Textielmuseum. Op school zijn de leerlingen druk bezig geweest met de geschiedenis van de industrialisatie in Europa. Met zoveel sporen van de textielindustrie in de nabije omgeving van het Odulphus is het natuurlijk vanzelfsprekend dat we de school even uitgaan om die te bekijken.
We kregen een rondleiding van een gids die ons onder andere  vertelde over de ontwikkeling van de textielindustrie in de Goirkestraat, de arbeidsomstandigheden in de fabriek en de  functie van het Textiellab. Dat laatste krijgt veel opdrachten van bijvoorbeeld ontwerpers en kunstenaars die een speciaal soort textiel in het lab willen laten maken.
En we weten nu waarom Schrobbelèr Schrobbelèr  heet, wat een duvelhok is en hoe het precies met de kruikenzeiker zat. Het is tenslotte wel Tilburg, hè.

Onderstaande foto is in 1930 gemaakt, de Tilburgse Textielschool, heden is hier onze havo gevestigd.