Havo Programma van Toetsing Bovenbouw (PTB) en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma's van Toetsing

PTB & PTA

PTB staat voor Programma van Toetsing Bovenbouw. Deze toetsen vallen niet onder het examenreglement.

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Deze toetsen vallen wel onder het examenreglement.

Daarnaast is er nog de overgangsregeling voor havo 1 t/m 4.

PTA's zijn onder voorbehoud van instemming MR.

 

PTB havo 4

 

 

PTA havo 5

 

PTA havo 4

 

LET OP: bij biologie SE04 tijdsduur is veranderd van 1 dagdeel naar 90 minuten.