Zorgarrangementen Begeleiding

Structurele begeleiding 

Wanneer een leerling structurele begeleiding nodig heeft buiten de basisbegeleiding die onze school biedt, kan er beroep gedaan worden op een zorgarrangement. Voor het samenstellen van het zorgarrangement wordt er een afspraak met ouder(s) en leerling ingepland om tot ontwikkelingsperspectiefplan te komen (ZAOPP). Het zorgteam kent de zorg arrangementen toe.

We hebben speciale begeleiders die als coach kunnen optreden om leerlingen extra ondersteuning te bieden buiten de klas bij met name schoolse zaken. De begeleiders kunnen terugvallen op het zorgteam en de ambulant begeleiders vanuit de verschillende VSO’s. De ambulant begeleiders binnen onze school zijn in dienst bij de besturen van de Mytylschool (ondersteuning voor leerlingen op lichamelijk gebied) of scholengemeenschap de Keyzer (ondersteuning voor leerlingen met stoornissen in het psychiatrisch spectrum en gedragsproblematiek).

Daarnaast worden leerlingen met een visuele beperking begeleid door een interne coach en door een ambulant begeleider van Visio, Kentalis begeleidt auditief beperkte leerlingen.