Schoolmaatschappelijk werk Begeleiding

Een positieve wending ...

Je zit op school om je diploma te halen. Maar soms gebeuren er dingen in je leven waardoor je op school niet verder kunt. Gevolg: je haalt slechte resultaten, voelt je ongelukkig op school. Praten met vrienden of familie gaat niet of helpt niet. Kom je er gewoon niet uit? Dan kan schoolmaatschappelijk werk je weer op weg helpen.
De maatschappelijk werker helpt je om je eigen leven weer een positieve wending te geven. De schoolmaatschappelijk werker bekijkt samen met jou wat er aan de hand is en hoe jullie dat kunnen oplossen. Dat gebeurt met een plan van aanpak.

Je kunt bij de schoolmaatschappelijk werker terecht voor allerlei problemen, bijvoorbeeld als je:

• niet lekker in je vel zit of onzeker, eenzaam of angstig bent, weinig sociale contacten hebt of wordt gepest
• drugs of alcohol gebruikt of hier vragen over hebt
• zorgen hebt over een vriend, vriendin of familie
• thuis in een vervelende situatie zit, bijvoorbeeld door ruzie, mishan­deling of scheiding
• spijbelt of geen zin hebt om naar school te gaan
• een kort lontje hebt en daardoor snel boos wordt
• eet- of slaapproblemen hebt
• financieel in de knoei zit
• vragen hebt over seksualiteit, homoseksualiteit of transseksualiteit
• iets vervelends hebt meegemaakt en daarover wilt praten
• een dierbaar persoon bent verloren

Vaak heb je aan een paar gesprekken genoeg om er weer tegenaan te kunnen. Maar soms heb je voor langere tijd hulp nodig of is het beter bij een andere instelling dan het schoolmaatschappelijk werk hulp te zoeken. De schoolmaat­schappelijk werker zorgt er dan voor dat jij de juiste hulp krijgt. De schoolmaat­schappelijk werker gaat vertrouwelijk om met de gesprekken die jij met hem of haar hebt. Ben je boven de zestien, dan beslis je altijd zelf of je ouders bij de gesprekken mogen zijn of hierover infor­matie krijgen. Als je onder de zestien bent, bespreekt de schoolmaatschap­pelijk werker met jou de mogelijkheden.

Je kunt samen met de mentor of leerlingcoördinator via het interne zorgteam een aanvraag doen om schoolmaatschappelijk werk in te schakelen. Bij een crisissituatie kan het zijn dat het intern zorgteam rechtstreeks contact opneemt met de schoolmaatschappelijk werker.