GGD Begeleiding

De GGD Hart voor Brabant volgt alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. We beantwoorden vragen van ouders en verzorgers over gezondheid, opvoeding en opgroeien. We helpen je als iets anders gaat dan jij verwacht. We willen er zijn voor jou en je kind. 
Daarom zijn we ook betrokken op alle scholen in onze regio. Zo nemen we onder andere deel aan het interne zorgoverleg en verzuimoverleg. 
In leerjaar 2 en 4 worden respectievelijk de check2vo en check4vo afgenomen. Dit zijn vragenlijsten gericht op het welzijn van jongeren. Voorafgaand aan de check informeert de GGD alle ouders/verzorgers en leerlingen middels een brief.