Faalangst Begeleiding

Da's Boffen ...

De training Bewust Omgaan met Faalangst (BOF-training) is geschikt voor leerlingen die last hebben van overmatige spanning rondom schooltaken, waardoor zij niet functioneren of presteren op het niveau dat haalbaar is als die spanning er niet zou zijn of als de spanning (een stuk) minder zou zijn. De aanmelding loopt via de mentor en leerlingcoördinator in overleg met ouders en leerling.

Faalangstige leerlingen denken veelal vanuit een negatief zelfbeeld. Niet alle leerlingen met faalangst hebben een negatief zelfbeeld, maar het gevaar om dit te ontwikkelen is aanwezig.

Het accent in hun denk- en voelpatroon ligt op mislukking, niet op succes. Het streven is dat na het volgen van de training het zelfbewustzijn van de leerling is vergroot en dat ze met meer (zelf)vertrouwen en minder spanning op een positievere manier met schooltaken om kunnen gaan. De training wordt gegeven door gespecialiseerde docenten die aan de hand van een intakegesprek met de leerling eerst kijken of de leerling gebaat zou zijn bij deze training. De training start bij voldoende aanvraag één keer per jaar voor onderbouwleerlingen en één keer voor bovenbouwleerlingen. De training bestaat buiten het intakegesprek nog uit vijf groepssessies van 90 minuten.