Dyslexie en dyscalculie Begeleiding

Dyslexie

De dyslexie/dyscalculieregeling beschrijft welke speciale regels bij proefwerken e.d. gelden voor de betrokken leerlingen. Er is geen ruimte om leerlingen extra te begeleiden op dit vlak, bijvoorbeeld via remedial teaching. Wel zijn er een dyslexiecoördinator (Sander van Hal) en een dyscalculiecoördinator (Marion Janssen), die er voor zorgen dat alle dyslectische en dyscalculische leerlingen in beeld zijn en blijven. Deze coördinatoren bepalen in overleg met leerling en ouders op basis van het onderzoeksrapport en de verklaring welke faciliteiten gewenst zijn of geboden kunnen worden.

In de brugklas worden alle leerlingen gescreend op spellingniveau en begrijpend lees niveau. Leerlingen die opvallende scores halen worden na dossierstudie verder gescreend.

Voor dyslexie leerlingen bieden wij ondersteuning d.m.v. Kurzweil 3000. Kurzweil kan door leerlingen worden ingezet bij proefwerken en compo’s. In de onderbouw is bij Nederlands de spelspieker toegestaan, ook is er bij alle vakken een aangepaste normering voor spellingfouten. Verder zijn wij via Portvolio nauw betrokken bij het vormgeven van het dyslexiebeleid binnen de Tilburgse VO scholen.

Het dyslexieprotocol vindt u hier.

 

Dyscalculie

Dyscalculie leerlingen mogen in de onderbouw gebruik maken van de hulpkaartjes van Braams en hebben ook bij toetsen altijd de beschikking over de rekenmachine. In de bovenbouw worden deze faciliteiten niet meer toegestaan in verband met de richtlijnen van het centraal eindexamen.

Het dyscalculieprotocol vindt u hier.