Bijles Begeleiding

Keuzewerklessen (KWL)

Alle leerlingen kunnen gratis deelnemen aan keuzewerklessen (KWL). KWL is bedoeld ter ondersteuning. Wanneer je iets nog niet helemaal snapt en je wat extra hulp kunt gebruiken. Niet twijfelen, maar proberen en gebruik van maken, het kan je echt helpen. Meer informatie vind je hier

Leerlingen helpen leerlingen (tutoren)

Tevens kunnen bovenbouwleerlingen tegen een vergoeding van vijf euro per uur ondersteuning aan onderbouwleerlingen. Dat kan voor een bepaald vak zijn, maar ook meer algemeen bij huiswerk maken en bij het leren leren. Neem hiervoor contact op met de leerlingcoördinator van je afdeling. Zij helpen je heel graag verder!

Huiswerkbegeleiding externen

Op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag (tussen 15.15 en 16.45) is het mogelijk om, tegen betaling, huiswerkbegeleiding op school te krijgen. Wij stellen als school hiervoor ruimtes beschikbaar voor een instituut genaamd 'Scoren kun je leren'. In de toetsweken en projectweken proberen we de tijden aan te passen. Meer informatie: www.scorenkunjeleren.nl; Sylvie Willekens (06-13457772). 

Ook hebben we goede ervaringen met studenten van Ready To School (www.readytoschool.nl). Hun begeleiding vindt niet op school plaats.