Algemene begeleiding Begeleiding

Goed in je vel ...

Wie dacht dat school een instituut is waar louter lesgegeven wordt, heeft het mis. 

In de eerste plaats is onze begeleiding er natuurlijk op gericht om  leerlingen zo goed mogelijk te laten leren. De vakdocent, de mentor en de leerlingcoördinator hebben hierin een belangrijk aandeel. Daarnaast is er veel aandacht voor keuzebegeleiding. Onze decaan is hiervoor samen met de mentoren verantwoordelijk.

Wanneer nodig bieden wij aanvullende ondersteuning aan. In het menu hiernaast zie je welke ondersteuningsmogelijkheden het Odulphuslyceum aan kan bieden.