Vwo (algemeen) Afdeling

Atheneum en Gymnasium op Odulphus

De vwo-afdeling bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs binnen een geglobaliseerde wereld. Vraagstukken overstijgen traditionele grenzen en vakgebieden en worden daarmee complexer.

Om deze wereld te begrijpen en daarbinnen van betekenis te kunnen zijn, is het nodig om als mens een stevig fundament te hebben. Binnen ons onderwijsconcept vormen daarom persoonlijk leiderschap, een onafhankelijke manier van denken en een brede kennisbasis de hoofddoelen die de leerlingen optimaal voorbereiden op een academische studie. Naast kennis van zaken vraagt dit van de leerling ervaringen in internationale context, vakoverstijgende vaardigheden en ontwikkeling van zijn morele kompas.


Blijf nieuwsgierig

In het curriculum wordt veel aandacht ingeruimd voor het leggen van een grondige kennisbasis, waarbij de leerling de ruimte krijgt zich te verdiepen. Naast de erkenning van de waarde van kennis stimuleert en faciliteert het vwo-onderwijs nadrukkelijk de persoonlijke vorming van de leerling. Vertrouwen, verantwoordelijkheid, plezier in leren en een onderzoekende, kritische attitude zijn sleutelwoorden bij de ‘Bildung’ van onze leerlingen. De afgelopen jaren heeft het vwo derhalve zijn onderwijs verder ontwikkeld op grond van de drie pijlers nieuwsgierigheid, ontplooiing en zelfstandigheid.


Samen

Het vwo-onderwijs is er daarnaast op gericht de leerlingen samenhang te laten ervaren. We werken in een saamhorige, hechte gemeenschap waarin we klaar staan voor elkaar en waarin we van elkaar leren. In onderwijskundige ontwikkelingen streven we naar de coherentie tussen de vakken: een gedegen mix van vakspecifieke onderdelen en leerdomeinen. Binnen de leerdomeinen werken we onder andere internationalisering, onderzoeksvaardigheden en burgerschap verder uit.

 

Vwo = atheneum en gymnasium

Het vwo bestaat uit twee afdelingen: atheneum en gymnasium. Hét grote onderscheid zit in het feit dat je op het gymnasium de vakken Latijn en/of Grieks volgt. Talen die helpen in de zoektocht naar een kijk op ‘het grote geheel’, die laten genieten van mythologische en filosofische verhalen en die helpen bij het leren van andere talen. Het atheneum leidt eveneens op voor wetenschappelijk onderwijs. Ook hier krijgen zaken als onderzoeksvaardigheden, retorica en logica de nodige aandacht. In de onderbouw van het atheneum is er meer tijd en ruimte voor vakken doordat Latijn en Grieks hier niet gevolgd worden.
Het is mogelijk om na de havo/vwo-brugklas te kiezen voor de tweede klas gymnasium. Het is ook mogelijk om na de eerste klas gymnasium te kiezen voor de tweede klas van het atheneum. Keuzes maken doen we samen, zodat we samen zo goed mogelijk weten wat we doen en waarom we het doen.

 

Eerste klas gymnasium

Op Odulphus is er de mogelijkheid om te starten in de eerste klas van het gymnasium. Het voordeel hiervan is dat leerlingen direct te maken krijgen met Grieks, Latijn, mythologie en filosofie doordat ze het eigen vak Humaniora aangeboden krijgen. Op die manier maken ze voorzichtige eerste stappen. Verder is het voor deze leerlingen goed dat ze na de basisschool stof op niveau aangeboden krijgen. Het leren leren moet niet langer worden uitgesteld. Bijkomend voordeel is dat men doorgaans met gelijkgestemden in de klas zit, wat de motivatie ten goede komt.
Leerlingen die belangstelling hebben voor deze klas dienen te beschikken over een flinke dosis nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en brede interesses. Het tempo waarin de reguliere lesstof wordt behandeld ligt hoger dan in de havo/vwo-brugklas, zo ontstaat tijd voor extra verdieping. Je kiest bewust voor gymnasium 1. Voor gymnasium 1 hebben leerlingen een enkelvoudig vwo-advies nodig van de basisschool.

 

Steam en Big History

Twee vakken waarbij het prikkelen van de nieuwsgierigheid en het zoeken naar samenhang tussen disciplines centraal staan, zijn Steam en Big History.

Leerlingen in de onderbouw krijgen het vak Steam (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Hier leren ze om zelfstandig wetenschappelijk interdisciplinair onderzoek te doen, o.a. op het gebied van waterproblematiek.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 krijgen leerlingen in de bovenbouw het vak Big History. In dit vak wordt 13,8 miljard jaar geschiedenis behandeld, van oerknal tot heden. We kijken naar de belangrijkste wetenschappelijke theorieën over de mens en het universum, hoe deze theorieën tot stand zijn gekomen, en hoe alles met elkaar samenhangt: iedere wetenschap (alpha, bèta of gamma) onderzoekt immers een deel van dezelfde grote puzzel. Big History kijkt naar de puzzel in het geheel, en vormt daarmee de link die alle andere vakken met elkaar verbindt.

 

Pre-gymnasium

Sommige leerlingen uit groep 8 zijn steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Veel van hen vinden dat in ons pre-gymnasium. We bieden deze leerlingen op tien woensdagochtenden een verrijkingsprogramma dat behalve de uitdaging ook laat zien hoe het onderwijs op het gymnasium er uit ziet. Voor meer informatie klik je pre-gymnasium.