GP, Gymnasium Plus

GP, Gymnasium Plus voor slimme, snelle leerlingen

Compact, onderwijs op maat en gericht op talent- en persoonsontwikkeling           

Wordt jou geregeld gezegd dat je snel en slim bent, heb je misschien zelfs één of twee groepen op de basisschool overgeslagen, heb je wel groep 8 helemaal gevolgd, heb je een vwo-advies van je juf of meester gekregen en wil je net wat meer dan een gewone vwo- of gymnasiumklas?
Dan is GP iets voor jou!

Het Odulphuslyceum is sinds schooljaar 2015-2016 met GP gestart: een speciale klas voor leerlingen die nieuwsgierig, slim en snel zijn. Zij zijn intelligent, werken graag, gemakkelijk en vaak samen aan open opdrachten, zijn toe aan vervolgonderwijs en kunnen wellicht qua leren leren nog extra begeleiding gebruiken.

In een veilige en uitdagende omgeving, krijgen deze leerlingen, naast vakken uit het reguliere curriculum zoals bijvoorbeeld Cambridge Engels, wiskunde, steam en biologie, bijzondere vakken, zoals Chinees, PLATO (pientere-leerlingen-aanzetten-tot-onderzoek) en filosofie (Humaniora). We besteden in de meerdere mentorlessen per week extra aandacht aan de sociaal/emotionele vorming en studievaardigheden. We werken dan onder met een leerlijn executieve vaardigheden. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt.

Verder hechten we op school aan brede Bildung (vorming); daarom krijgt ook creatieve ontwikkeling aandacht bij onder andere de vakken beeldende vorming, muziek en theater. Lichamelijke opvoeding ontbreekt natuurlijk ook niet: in GP1 drie uur per week.

Gymnasium Plus biedt extra uitdaging en differentiatie gedurende leerjaar 1 en 2. Het bereidt je voor op Gymnasium 3 en de verdere bovenbouw van het vwo. Je kunt na twee leerjaren ook de  keuze maken om voor atheneum 3 te kiezen. Aan het eind van elk schooljaar in GP kijkt de leerling samen met zijn ouder(s), verzorger(s) en het GP-team wat een goede vervolgstap is.

Gymnasium Plus toelatingscriteria

Een leerling komt in aanmerking voor aanmelding bij GP als hij/zij:
1.            Een vwo-advies heeft gekregen
2.            Groep 8 volledig heeft doorlopen
3.            Een versneller is
4.            Hoogbegaafd is getest
5.            Zelfstandig kan werken
6.            Kan samenwerken

Het onderwijs in GP is maatwerk, gericht op de ontwikkelmogelijkheden van een kind. Mocht een leerling niet voldoen aan alle hierboven vermelde criteria, dan onderzoekt het GP-team samen met de basisschool en ouder(s), verzorger(s) en kind welke route binnen het voortgezet onderwijs het meest passend is.

Klik hier voor de verdere uitwerking van de aanmeldcriteria. 

Meer info over GP? Neemt u dan gerust contact op met Sander van Hal (leerlingcoördinator GP) of met Kristel de Kort  (conrector vwo onderbouw)

Tijdspad oriëntatietraject

Maandag 02-10-2023 / 16.00-17.00u
GP Info-bijeenkomst voor het PO (voor geïnteresseerde collega's uit het basisonderwijs).
Deze bijeenkomst vindt online plaats.

Maandag 13-11-2023 / 16.00-17.15u 
GP Ouder/kind-infomiddag (voor geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s) en kinderen die wellicht in schooljaar 2024-2025 in Gymnasium Plus willen starten).

Woensdag 22-11-2023 / 14.30-17.00u
Gymnasium Plus Meeloopmiddag (voor geïnteresseerde kinderen die wellicht in schooljaar 2024-2025 in Gymnasium Plus willen starten). Aanmelden kan via deze link.

Vrijdag 1-12 2023
Definitief opgeven oriëntatietraject GP. Samen met jou, jouw ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool gaan we het oriëntatietraject verder in en bekijken we of we GP bij jou vinden passen. Aanmelden kan vanaf 22 november tot uiterlijk 1 december.

Eind december 2023/begin januari 2024
Vragenlijsten ouder(s), verzorger(s), kinderen, basisschool welke we gebruiken bij de persoonlijke oriëntatiegesprekken.

Eind januari/begin februari 2024
Oriëntatiegesprek ouder(s), verzorger(s) – kind.

Februari 2024
Communicatie of GP passend wordt ingeschat + communicatie aantal kandidaten met betrokken ouder(s)/verzorger(s)/kinderen.

Maart 2024
Aanmelden Gymnasium Plus op de reguliere aanmeldingsdata aanmeldingen. 

Maart 2024
Communicatie aantal inschrijvingen per afdeling via website.

Loting 2024
Bij meer dan 20 inschrijvingen GP moeten we helaas loten.
De algemene uitleg over onze lotingsprocedure vindt u hier.

Informatiebijeenkomst ouder/kind
Op maandag 13 november 2023 is er een informatiebijeenkomst over ons Gymnasium Plus-onderwijs. Deze bijeenkomst is zowel voor kinderen (die na dit schooljaar de basisschool gaan verlaten) als voor ouder(s), verzorger(s). De bijeenkomst is van 16.00-17.15 uur, locatie: Odulphuslyceum, Noordhoekring 99, Tilburg.
Er zijn enkele parkeerplaatsen beschikbaar op het voorterrein van de school of in parkeergarage Knegtel (een gratis uitrijkaart kunt u tijdens de bijeenkomst verkrijgen). U kunt zich via deze link aanmelden. Van harte welkom!


Meeloopmiddag GP
Op woensdag 22-11 2023 is een meeloopmiddag GP. Tijdens deze middag krijgen de kinderen een indruk hoe het is om in Gymnasium Plus les te krijgen met medeleerlingen van dezelfde doelgroep. Deelname aan de meeloopmiddag is een pré om het oriëntatietraject te starten. Graag vernemen wij voor 02-12 (zie tijdpad) of u het oriëntatietraject door wil zetten.


Meer informatie?
Wilt u meer info over GP? Neemt u dan contact op met Sander van Hal (leerlingcoördinator GP) of met Kristel de Kort  (conrector vwo onderbouw).

Terug naar overzicht