Plusdocument Buitenlesactiviteiten

Het Odulphus Plusdocument is een “groeidocument” in het kader van de persoonlijke vorming (Cultus Sui). Hiermee kunnen leerlingen zich onderscheiden en kunnen laten zien welke specifieke (semi)professionele vaardigheden ze hebben ontwikkeld.

Het Odulphus Plusdocument geeft inzicht in de extracurriculaire activiteiten van de leerling. Daarmee wordt voor (academische) vervolgopleidingen en voor de wereld helder welke additionele kennis en vaardigheden de leerling heeft verworven. Leerlingen geven hiermee profiel aan hun ambities. In dit verband kan gedacht worden aan burgerschapsvorming, loopbaancompetenties, internationale en culturele activiteiten, maar ook aan schoolse activiteiten die de sociale cohesie en het pedagogisch klimaat op Odulphus bevorderen. Kortom: Bildung via het Plusdocument maakt de voortschrijdende ontwikkeling van de leerling zichtbaar.

 

Leerlingen houden hun Plusdocument online up-to-date in de afgeschermde omgeving van Appreci8. De mentor controleert en geeft feedback waar nodig. Het Plusdocument wordt pas openbaar als het in zijn definitieve vorm wordt uitgereikt bij het diploma.

Plusdocument bijhouden

In praktisch opzicht voldoet het Plusdocument aan de volgende aspecten:

 • Letterlijk een groeidocument dat gedurende de gehele schoolloopbaan mee gaat
 • Leerling heeft het eigenaarschap over de inhoud
 • Odulphus heeft het eigenaarschap over de vorm (officieel document bij diploma)

Deze aspecten zijn als volgt uitgewerkt in de Procedure bijhouden Plusdocument

 

Procedure bijhouden Plusdocument

 1. Open hier je Plusdocument in het online systeem Appreci8
 2. Inloggen met je Google-account leerlingnummer@edu.odulphus.nl
 3. Ga naar Plusdocument
 4. Voeg activiteiten aan je Plusdocument toe
 5. Als een activiteit meerdere leerjaren beslaat, selecteer je al die schooljaren.
 6. Het resultaat selecteren (zoals: geslaagd, voldaan, .. of dit veld leeg laten)
 7. De persoonlijke reflectie schrijven. “Welke activiteit heb ik verricht en wat heeft deze activiteit van het Plusdocument mij gebracht?”
 8. Je mentor keurt je activiteiten goed of af en kan opmerkingen plaatsen.
 9. Je mentor geeft aan op welke data in het jaar je Plusdocument bijgewerkt dient te zijn.
 10. Je bent voor 1 december van je eindexamenjaar definitief klaar met het invullen van je Plusdocument.

 

Wachtwoord kwijt of werkt niet?

Alle leerlingen hebben reeds een @edu.odulphus.nl account, maar de vwo-leerlingen zijn daar soms nog niet mee bekend. Je logt in met je wifi-wachtwoord. Werkt dit niet? Laat je wachtwoord dan resetten in de mediatheek.

Voorlopig en Definitief Plusdocument

Op het Definitieve Plusdocument dat wordt uitgereikt, staan alleen die activiteiten die de leerling zelf selecteert. Ook bij welke activiteiten de persoonlijke reflectie wordt afgedrukt, kiest de leerling zelf. Begin december in het eindexamenjaar stellen alle examenkandidaten hun Plusdocument vast.

Voor selectieprocedures bij studies kan een Voorlopig Plusdocument direct worden gedownload door de leerling zelf. Het Definitieve Plusdocument wordt uitgereikt bij het diploma.