Vwo PTB & PTA Afdelingen

PTB & PTA

PTB staat voor Programma van Toetsing Bovenbouw. Deze toetsen vallen niet onder het examenreglement.

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Deze toetsen vallen wel onder het examenreglement.

Daarnaast is er nog de overgangsregeling voor vwo 1 t/m 5.

 

PTB vwo 4

 

 

PTA vwo 4

 

 

PTB vwo 5

 

Bij aardrijkskunde moet bij toets 9 nog toegevoegd worden: weging 20% in het SE (schoolexamen/examendossier).

 

 

 

PTA vwo 5

   

Bij aardrijksunde staat dat SE02 'DTS V5 1' herkansingbaar is, echter deze is niet herkansbaar.

PTA  vwo 6