Stages en AOS Vacatures/Stages

Stage op Odulphus

Lesgeven, opleiden én onderzoek doen. Dat zijn de drie hoofdtaken van een aantal OMO-scholen voor voortgezet onderwijs die samen met FLOT (Fontys Leraren Opleiding Tilburg) en de ULT (Universitaire Lerarenopleiding Tilburg) de Academische Opleidingsschool Tilburg vormen. Sinds een aantal jaren maakt Odulphus deel uit van dit samenwerkingsverband.

Binnen de AOST krijgen collega’s in opleiding (CIO) de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een contextrijke leeromgeving. CIO’s worden begeleid door een opleidingsteam, bestaande uit een SPD (school practicum docent), een OD (opleidingsdocent ) en een afgevaardigde van de lerarenopleiding (FCD).
Een deel van het curriculum van de lerarenopleidingen wordt in samenwerking met de betrokken scholen vormgegeven. De uitvoering van het curriculum vindt plaats op de werkplek , waardoor er een verbinding gemaakt wordt tussen de theorie en de praktijk.

Onderzoek in de school is één van de speerpunten van de AOST. Het doen van onderzoek  en het ontwikkelen van een onderzoekende houding dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Uiteindelijk wil  de AOST het leren van de leerlingen verbeteren.

Odulphus werkt met een enthousiast team aan het opleiden en begeleiden van collega’s. Ook wordt er gewerkt aan professionalisering van de zittende collega’s, zowel op individueel niveau (kennis en vaardigheden) als op klassenniveau (het didactisch en pedagogisch handelen).

Stageplaatsen 2019-2020

Tweedegraads (Fontys, voltijd)

Op dit moment hebben we reeds alle tweedegraads stageplaatsen ingevuld voor komend schooljaar. 

Eerstegraads (UvT, RDA, ESoE of master Fontys)

  • Economie
  • Informatica


Sollicitaties
Wanneer je geïnteresseerd bent in een van bovenstaande stageplaatsen graag een motivatiebrief en CV mailen naar Daniëlle Verdult (dverdult@odulphus.nl). 

Meer informatie
Voor meer informatie  kun je contact zoeken met Daniëlle Verdult