Ouderbijdrage Ouders

 

Alle kinderen mogen meedoen....

Leergeld Tilburg zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.Leergeld wil deze kinderen mee laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten om te voorkomen dat zij op sociaal vlak buitengesloten worden. Dit doet Leergeld door materiële of financiële ondersteuning te bieden. Hiervoor is Leergeld afhankelijk van giften, donaties en subsidie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van deze stichting