Inktaap Internationalisering

Al enige jaren neemt een aanzienlijk gedeelte van onze leerlingen uit de bovenbouw op vrijwillige basis deel aan het literaire programma De Inktaap. De Inktaap is dé literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied, waarbij de leerlingen zich verdiepen in de drie werken die in het afgelopen jaar de grote literaire prijzen hebben binnengesleept. In 2018-2019 gaat het om de volgende romans:

Wees onzichtbaar – Murat Isik
En we noemen hem – Marjolijn van Heemstra
De mensengenezer – Koen Peeters

De Inktaap is de basis voor de uitwisseling met het Colegio Arubano, de havo/vwo-school van Aruba. Leerlingen van beide scholen skypen met elkaar, waarbij de beleving van de gelezen werken, maar zeker ook elkaars cultuur en ideeën centraal staan. In 2018 wordt in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Aruba een onderzoekscomponent toegevoegd aan de basis van onze uitwisseling. Onderzoeksobject is de sociale positie van onder andere het Nederlands en het Engels op Aruba en in Nederland.  

Tijdens de uitwisseling wordt op Aruba veel aandacht besteed aan culturele, geografische, economische en talige verschillen tussen Nederland en Aruba. Bij het tegenbezoek bezoeken de leerlingen daarnaast diverse universiteiten en hogescholen. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen werkelijk worden ondergedompeld in de cultuur van het land verblijven zij tijdens hun bezoek in gastgezinnen, iets wat in veel gevallen al heeft geleid tot blijvende vriendschappen tussen de Arubaanse en Tilburgse leerlingen. De uitwisseling tussen het Odulphus en Colegio blijkt een bijzondere te zijn, een ervaring die de leerlingen werkelijk bijblijft en op een positieve manier bijdraagt aan hun persoonsvorming en blik op de wereld. In één woord samengevat: onvergetelijk.

De uitwisseling wordt vanuit het Odulphus begeleid door de docenten Ruud van Hirtum en Gepco de Jong. Ann Nevas en Everick Rincones vormen het vaste team van Colegio.