Dagelijkse roosterwijzigingen in Magister
zondag 12 januari 2020

Momenteel worden dagelijkse wijzigingen in het rooster, bijvoorbeeld lesuitval als gevolg van ziekte van een docent, lesuitval i.v.m. een excursie, plusuren, lokaalwijzigingen en dergelijke, gepupliceerd via de monitor en de webiste. In Magister zijn deze wijzigingen niet te zien. 

Magister is voor docenten, leerlingen en ouders het organisatorisch hart van de school o.a. waar het om roosters, aanwezigheid en cijfers gaat. Rooster en aanwezigheid kunnen echter niet optimaal geregistreerd worden, omdat de dagelijkse wijzigingen niet in Magister verwerkt worden. Valt er bijvoorbeeld een les uit, dan bleef deze les tot nu toe gewoon in Magister staan. Daarnaast kon er niet op 1 plek het totale rooster inclusief wijzigingen ingezien worden. Daarvoor moest altijd een combinatie gemaakt worden van Magister en de wijzigingen op de monitor. 

Met ingang van maandag 27 januari, gaan we deze wijzigingen ook in Magister zelf doorvoeren. Dat wil zeggen dat op de website van Magister en in de Magister-app op de smartphone voor docenten, leerlingen en ouders de wijzigingen realtime zichtbaar zijn. Dit is een proef die we de rest van dit schooljaar draaien. De wijzigingen blijven ook gewoon op de monitor en op onze website verschijnen. 

De aanpassingen die in Magister doorgevoerd dienen te worden, hebben de volgende bijkomende gevolgen:

  • Het nieuwe rooster van maandag 27 januari is zichtbaar in Magister vanaf maandag 20 januari 17:00 uur. Echter op 21, 22 en 23 januari is dit rooster tijdelijk niet zichtbaar in Magister. 
  • Magister kan op donderdag 23 januari 13:00 uur tot en met vrijdag 24 januari 17:00 uur slecht of niet bereikbaar zijn. 
  • Opgegeven huiswerk/toetsen voor donderdag 23 januari 13:00 uur tot en met vrijdag 24 januari 17:00 uur zouden verloren kunnen gaan. De gemaakte afspraken over huiswerk/toetsen blijven wel gelden.
  • Huiswerk/toetsen opgeven in Magister voor de lessen vanaf maandag 27 januari kan pas vrijdag 24 januari vanaf 17:00 uur. Tot dan noteren leerlingen die zelf.

We doen er alles aan om eventuele overlast die gepaard gaat met een dergelijk grote ict-aanpassing, tot een minimum te beperken. Leerlingen en ouders worden via de website en monitorberichten op de hoogte gehouden van het verloop van dit traject. 

Terug naar overzicht

Ander nieuws

Romantiek, realisme en Corona
vrijdag 10 juli 2020
Livestreams diploma-uitreikingen
vrijdag 03 juli 2020
Afronding schooljaar 2019-2020
woensdag 24 juni 2020
Magister dicht in de vakantie
woensdag 24 juni 2020
Werkbezoek burgemeester Weterings
dinsdag 23 juni 2020
WELKOM NIEUWE ODULPHIANEN!
vrijdag 19 juni 2020
Scheikunde Olympiade
dinsdag 16 juni 2020