Pre-gymnasium Nieuwe leerlingen

Maak kennis met het gymnasium

De een weet het zeker, de ander twijfelt nog: wel of niet naar het gymnasium? 

Om je uitdaging te bieden en om je wellicht te helpen bij deze keuze kun je na de herfstvakantie tot begin maart alvast proeven van het gymnasium op het Odulphus. Op het Odulphus bestaat de mogelijkheid om na de basissschool te starten in de eerste klas van het gymnasium.

Op het pre-gymnasium maak je kennis met allerlei vakken die echt bij ons gymnasium horen, zoals filosofie, Grieks, Latijn, mythologie, kunst en steam. Intussen raak je ook alvast vertrouwd met de manier waarop we op ons gymnasium lesgeven én met de school zelf.

Voor wie is het pre-gymnasium?

Het pre-gymnasium is bedoeld voor de leerling die in groep 8 zit, beschikt over een brede interesse, gemakkelijk leert en behoefte heeft aan verdieping. Een leerling die van de leerkracht waarschijnlijk een vwo-advies krijgt.

Data

28-10, 04-11, 25-11, 02-12, 09-12, 13-01, 27-01, 03-02, 10-02, 24-02

Op 25-11 is er een ouderavond voor de ouder(s)/verzorgers, maar ook geïnteresseerden uit het basisonderwijs en de pre-gymnasiumleerlingen zelf, zijn van harte welkom!

Inschrijven

 • Inschrijven gaat via de basisschool van de leerling.
 • In principe ontvangen alle scholen, via POVO, hierover informatie 
  (deze info is reeds verstuurd).
 • Scholen die niet aangesloten zijn bij POVO ontvangen informatie via ons   
  (ook deze info is reeds verstuurd).
 • Ongeveer twee weken voor aanvang ontvangen de deelnemers en basisscholen verdere informatie.
 • Inschrijven kan tot 1 oktober, mits er voldoende ruimte is
  (we hebben plaats voor 180 lln).

Mochten er vragen zijn, dan kunnen leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten uiteraard contact opnemen.

Meer weten?

Heb je vragen over het pre-gymnasium? 
Neem gerust contact op met:
Laetitia Muurmans, leerlingcoordinator havo/vwo 1 & vwo 2
Lotte van den Broek