GP, Gymnasium Plus Nieuwe leerlingen

GP, Gymnasium Plus voor slimme, snelle leerlingen

Compact, onderwijs op maat en gericht op talent- en persoonsontwikkeling           

Wordt jou geregeld gezegd dat je snel en slim bent, heb je misschien zelfs één of twee groepen op de basisschool overgeslagen, heb je wel groep 8 helemaal gevolgd, heb je een vwo-advies van je juf of meester gekregen en wil je net wat meer dan een gewone vwo- of gymnasiumklas?
Dan is GP iets voor jou!

Het Odulphuslyceum is sinds schooljaar 2015-2016 met GP gestart: een speciale klas voor leerlingen die nieuwsgierig, slim en snel zijn. Zij zijn intelligent, werken graag, gemakkelijk en vaak samen aan open opdrachten, zijn toe aan vervolgonderwijs en kunnen wellicht qua leren leren nog extra begeleiding gebruiken.

In een veilige en uitdagende omgeving, krijgen deze leerlingen, naast vakken uit het reguliere curriculum zoals bijvoorbeeld Cambridge Engels, wiskunde, steam en biologie, bijzondere vakken, zoals Chinees, PLATO (pientere-leerlingen-aanzetten-tot-onderzoek) en filosofie (Humaniora). We besteden in de meerdere mentorlessen per week extra aandacht aan de sociaal/emotionele vorming en studievaardigheden. We werken dan onder andere met ‘Breingeheimen’. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt.

Verder hechten we op school aan brede Bildung (vorming); daarom krijgt ook creatieve ontwikkeling aandacht bij onder andere de vakken beeldende vorming, muziek en drama. Lichamelijke opvoeding ontbreekt natuurlijk ook niet: in GP1 drie uur per week.

Gymnasium Plus biedt extra uitdaging en differentiatie gedurende leerjaar 1 en 2. Het bereidt je voor op Gymnasium 3 en de verdere bovenbouw van het vwo. Je kunt na twee leerjaren ook de  keuze maken om voor atheneum 3 te kiezen. Aan het eind van elk schooljaar in GP kijkt de leerling samen met zijn ouder(s), verzorger(s) en het GP-team wat een goede vervolgstap is.

Gymnasium Plus toelatingscriteria

Een leerling komt in aanmerking voor aanmelding bij GP als hij/zij:
1.            Een vwo-advies heeft gekregen
2.            Groep 8 volledig heeft doorlopen
3.            Een versneller is
4.            Hoogbegaafd is getest
5.            Zelfstandig kan werken
6.            Kan samenwerken

Het onderwijs in GP is maatwerk, gericht op de ontwikkelmogelijkheden van een kind. Mocht een leerling niet voldoen aan alle hierboven vermelde criteria, dan onderzoekt het GP-team samen met de basisschool en ouder(s), verzorger(s) en kind welke route binnen het voortgezet onderwijs het meest passend is.

Klik hier voor de verdere uitwerking van de aanmeldcriteria. 

Meer info over GP? Neemt u dan gerust contact op met Sander van Hal (leerlingcoördinator GP) of met Kristel de Kort  (adjunct-directeur vwo onderbouw)

Tijdspad GP1 voor schooljaar 2021-2022

Maandag 21-09 / 16.00-17.00u
GP Info-bijeenkomst voor het PO (voor geïnteresseerde collega's uit het basisonderwijs).
Aanmelden kan via deze link.

Donderdag 05-11 / 16.00-17.30u
GP Ouder/kind-infomiddag (voor geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s) en kinderen die wellicht in schooljaar 2021-2022 in GP willen starten). Aanmelden kan via deze link

Woensdag 25-11 / 13.30-16.00u
GP Meeloopmiddag (voor geïnteresseerde kinderen die wellicht in schooljaar 2021-2022 in GP willen starten). 

Vrijdag 4-12 
Definitief opgeven oriëntatietraject GP. Samen met jou, jouw ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool gaan we het oriëntatietraject verder in en bekijken we of we GP bij jou vinden passen. 
Ook na deze datum zijn er mogelijkheden om uw kind aan te melden; neemt u dan gerust contact op.

Eind december 2020/begin januari 2021
Vragenlijsten ouder(s), verzorger(s), kinderen, basisschool welke we gebruiken bij de persoonlijke oriëntatiegesprekken.

Eind januari/begin februari 2021
Oriëntatiegesprek ouder(s), verzorger(s) – kind.

Februari 2021
Communicatie of GP passend wordt ingeschat + communicatie aantal kandidaten met betrokken ouder(s)/verzorger(s)/kinderen.

2 en 4 maart 2021
Aanmelden GP op de reguliere aanmeldingsdata aanmeldingen. Aanmelden is mogelijk tussen 15.00 en 17.00 en tussen 19.00 en 21.00 uur op 3 en 5 maart.

4 maart 2021
Communicatie aantal inschrijvingen per afdeling via website.

Loting 08-03-2020
Bij meer dan 24 inschrijvingen GP moeten we helaas loten.
De algemene uitleg over onze lotingsprocedure vindt u hier.

Informatiebijeenkomst ouder/kind

Op donderdag 5 november 2020 is er een informatiebijeenkomst over ons Gymnasium Plus-onderwijs. Deze bijeenkomst is zowel voor kinderen (die na dit schooljaar de basisschool gaan verlaten) als voor ouder(s), verzorger(s). De bijeenkomst is van 16.00-17.15 uur, locatie: Odulphuslyceum, Noordhoekring 99, Tilburg.
Er zijn enkele parkeerplaatsen beschikbaar op het voorterrein van de school of in parkeergarage Knegtel (een gratis uitrijkaart kunt u tijdens de bijeenkomst verkrijgen). Van harte welkom!

Aanmelden voor deze bijeenkomst op 5 november 2020 kan via deze link.

Meeloopmiddag GP

Op woensdag 25-11 is een meeloopmiddag GP. Tijdens deze middag krijgen de kinderen een indruk hoe het is om in Gymnasium Plus les te krijgen met medeleerlingen van dezelfde doelgroep. Deelname aan de meeloopmiddag is een pré om het oriëntatietraject te starten. Graag vernemen wij voor 04-12 (zie tijdpad) of u het oriëntatietraject door wil zetten.

Aanmelden voor de meeloopmiddag Gymnasium Plus is mogelijk vanaf vrijdag 6 november 2020.

Meer informatie?
Wilt u meer info over GP? Neemt u dan contact op met Sander van Hal (leerlingcoördinator GP) of met Kristel de Kort  (adjunct-directeur vwo onderbouw).