GP, Gymnasium Plus Nieuwe leerlingen

Oriëntatie voor GP1 voor schooljaar 2019-2020

Maandag 24-09 / 16.00-17.00u
GP Info-bijeenkomst voor het PO (voor geïnteresseerde collega's uit het basisonderwijs). Aanmelden is mogelijk via deze link

Donderdag 25-10 / 16.00-17.30u
GP Ouder/kind-info-avond (voor geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s) en kinderen die wellicht in schooljaar 2019-2020 in GP willen starten). Aanmelden is mogelijk via deze link. 

Woensdag 21-11 / 13.30-15.30u
GP Meeloopmiddag (voor geïnteresseerde kinderen die wellicht in schooljaar 2019-2020 in GP willen starten). 

Vrijdag 30-11 
Definitief opgeven oriëntatietraject GP. Samen met jou, jouw ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool gaan we het oriëntatietraject verder in en bekijken we of we GP bij jou vinden passen. 

Procedure aanname GP

  • Na 30-11 ontvangt u vragenlijsten voor u, uw zoon/dochter en de leerkracht.
  • Aan de hand van deze informatie wordt in januari een persoonlijk oriëntatiegesprek met u en uw zoon/dochter gevoerd
  • Begin februari 2019 wordt aan geïnteresseerden kenbaar gemaakt of GP passend wordt bevonden.
  • Begin februari 2019 wordt aan geïnteresseerden kenbaar gemaakt hoeveel passende kandidaten er voor GP 2019-2020 zijn.
  • Geïnteresseerden voor GP kunnen zich aanmelden tijdens de reguliere aanmeldingsdagen op 12 en 14 maart 2019.
  • Bij de aanmelding kan de tweede keuze niet een andere afdeling van het Odulphus betreffen.
  • Donderdag 14 maart 2019 wordt, via de website, het aantal inschrijvingen per afdeling kenbaar gemaakt.
  • Indien er meer dan twintig inschrijvingen voor GP zijn, vindt op maandag 20 maart 2019 de loting plaats.