Aanmelding, toelating en loting Nieuwe leerlingen

Aanmelding

De aanmeldingen voor schooljaar 2018/2019 vinden plaats in maart 2019. Je bent dan op een van de 2 avonden welkom van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur op onze locatie Noordhoekring 99. 
(enne.... met welke letter je achternaam ook begint, je mag komen op de dag die jou het beste uitkomt  :-) )

Meenemen bij aanmelding

  • originele adviesbrief basisschool met schooladviesformulier
  • een kopie van je id-kaart (graag kopie van voor- en achterkant) of paspoort
  • originele schooladviesbrief met unieke code. Basisscholen buiten regio Tilburg werken niet met een unieke code. In dat geval volstaat de originele schooladviesbrief.
  • indien aanwezig: rapport(en) psychologische onderzoek(en).

Toelating

Zoals je weet bespreekt de leerkracht van groep 8 halverwege het schooljaar het onderwijskundige rapport met je ouder(s), verzorger(s). Daarin staat onder andere het advies van de basisschool. Dat advies moet voor het Odulphus minimaal havo zijn. 

Als je overtuigd bent van de keuze voor het Odulphus, meld je dan samen met een ouder, verzorger  aan tijdens de aanmelddagen in maart 2018. 

Loting

Jaarlijks wordt het aantal aan te nemen kinderen bepaald. Mochten er meer dan het toelaatbaar aantal leerlingen zich hebben aangemeld, dan zal er helaas een loting plaatsvinden onder leiding van een notaris. Meer informatie over de lotingsprocedure vindt u hier.