Vwo PTB & PTA Afdelingen

PTB & PTA

PTB staat voor Programma van Toetsing Bovenbouw. Deze toetsen vallen niet onder het examenreglement.

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Deze toetsen vallen wel onder het examenreglement.

Daarnaast is er nog de overgangsregeling voor vwo 1 t/m 5.

 

PTB vwo 4

 

 

PTA vwo 4

 

 

PTB vwo 5

 

Bij aardrijkskunde moet bij toets 9 nog toegevoegd worden: weging 20% in het SE (schoolexamen/examendossier).

 

 

 

PTA vwo 5

   

 

PTA  vwo 6

   

Het PTA van wiskunde D en Latijn is nog onder voorbeboud van instemming door de medezeggenschapsraad.